hơn 500 tính năng, 10 mô hình, bền bỉ 5 năm
phòng gym, yoga, spa, beauty salon
piGYM, chính xác chuẩn π
20-11-23, 16:05, Nhóm: Sử Dụng piGYM

Đây là quy trình đầu tiên cần thiết lập liên quan đến thông tin gói dịch vụ/gói tập được phòng tập cung cấp đến khách hàng. Quy trình này cần được thiết lập một cách cẩn thận giúp phần mềm có được các thông tin gói tập chính xác. Phần mềm piGYM hỗ trợ đa dạng thiết lập gói dịch vụ như giới hạn thời gian, số lượt...

NHÓM DỊCH VỤ: LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TẠI PHÒNG TẬP

Nhóm Dịch vụ được hiểu là các loại hình kinh doanh tại Phòng tập, ví dụ như: GYM, YOGA, AEROBIC, DANCE SPORT...chẳng hạn. 
Nhóm dịch vụ gắn liền với thông tin TÊN và NGÀY GIỜ. Nhóm có thể chia ra làm nhóm nhỏ hơn nếu có các Ngày giờ khác nhau, ví dụ: GYM246, GYM357...

 

 

 

DỊCH VỤ: GÓI TẬP CỤ THỂ CỦA TỪNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

DỊCH VỤ KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢT

Dịch vụ được hiểu là các Gói tập cụ thể được quy định tại phòng tập. Dịch vụ được ràng buộc bởi: Nhóm dịch vụ, thông tin về thời hạn, số tiền cũng như thông tin về giới hạn số lần tập (nếu có).
Dịch vụ không giới hạn số lượt có nghĩa có thể vào tập tùy thích trong khung thời gian quy định.

 

 

 

DỊCH VỤ GIỚI HẠN SỐ LƯỢT

Dịch vụ giới hạn số lượt ngoài việc tuân thủ đúng theo khung thời gian quy định, hội viên sẽ bị giới hạn số lượt tập theo gói dịch vụ đã mua.

 

 

 

 


Phần Mềm piGYM

Quản lý phòng Gym, Yoga, Spa, Beauty Salon bằng vân tay

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 Pione.vn

 

Có thể bạn quan tâm