hơn 500 tính năng, 10 mô hình, bền bỉ 5 năm
phòng gym, yoga, spa, beauty salon
piGYM, chính xác chuẩn π
20-11-23, 16:04, Nhóm: Sử Dụng piGYM

Sau khi hoàn tất lấy thông tin khách hàng và vân tay khách hàng, việc kiểm soát ra vào bằng vân tay hết sức thuận tiện và nhanh chóng. Hội viên phòng tập chỉ cần đặt ngón tay đã lấy vân tay lên máy quét vân tay, trong tích tắc các thông tin cần thiết sẽ được hiển thị như: Thông tin hội viên, hình ảnh, tình trạng gói tập, thông tin gói tập liên quan...

QUÉT VÂN TAY VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Quét vân tay là quy trình kiểm soát tính hợp lệ khi vào Phòng tập của hội viên. Dựa trên thông tin gói Dịch vụ đã mua và vân tay được lưu trữ, hội viên chỉ cần thao tác quét vân tay và hệ thống sẽ hiển thị các thông báo tương ứng.
Thông báo có thể kèm theo âm thanh OK - cho việc quét vân tay hợp lệ, hoặc FAIL - cho việc quét vân tay không hợp lệ.


Phần mềm piGYM có 3 cảnh báo tương thích, bao gồm:

THẺ HỢP LỆ: Vân tay của hội viên được lưu trữ theo gói Dịch vụ hợp lệ - 1. Dịch vụ còn hạn, 2. Thời gian hợp lệ theo ngày giờ quy định của gói Dịch vụ, 3. Số lượt quét hợp lệ.
THẺ KHÔNG HỢP LỆ: Không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện của Dịch vụ hợp lệ nêu trên.
KHÔNG TÌM THẤY KHÁCH HÀNG: Vân tay không tồn tại trong dữ liệu được lưu trữ

 

 


Phần Mềm piGYM

Quản lý phòng Gym, Yoga, Spa, Beauty Salon bằng vân tay

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 Pione.vn

 

Có thể bạn quan tâm