hơn 500 tính năng, 10 mô hình, bền bỉ 5 năm
phòng gym, yoga, spa, beauty salon
piGYM, chính xác chuẩn π

Phần mềm piGYM được tích hợp thiết bị vân tay chuẩn Mỹ, dùng bền bỉ 5 năm. Phần mềm piGYM hỗ trợ hoạt động song song vân tay và mã vạch, mô hình online và offline, mô hình một cơ sở và đa cơ sở với tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng.

Vân Tay + Mã Vạch
18-11-23, 13:50

Tiên phong công nghệ quét vân tay chạy song song quét mã vạch. Thiết bị vân tay chuẩn Mỹ.

Tiên phong công nghệ quét vân tay chạy song song quét mã vạch. Thiết bị vân tay chuẩn Mỹ.

Offline + Online
18-11-23, 14:03

Phần mềm piGYM được thiết kế kiến trúc có thể vận hành offline một cơ sở cũng như online chuỗi cơ sở.

Phần mềm piGYM được thiết kế kiến trúc có thể vận hành offline một cơ sở cũng như online chuỗi cơ sở.

UI/UX Thân Thiện
18-11-23, 14:15

Giao diện trực quan, dễ hiểu giúp khách hàng có thể dùng ngay sau 30 phút hướng dẫn.

Giao diện trực quan, dễ hiểu giúp khách hàng có thể dùng ngay sau 30 phút hướng dẫn.

Triển Khai 5 Phút
18-11-23, 14:45

Hệ thống piGYM có thể triển khai dễ dàng trong 5 phút và hỗ trợ từ xa mọi thời điểm.

Hệ thống piGYM có thể triển khai dễ dàng trong 5 phút và hỗ trợ từ xa mọi thời điểm.